родитељи

Шта су медији и чему служе

Ауторке: др Ана Мартиноли Ана Мирковић Коауторка и уредница приручника: Маја Зарић Из Приручникa за медијску и информациону писменост за родитеље основни појмови, функције, циљеви, врсте медијских садржајакако користимо медијеекран као прозор у свет: кликом од…