јавна управа

Медијска писменост – значај и појам

Аутор: др Саша Мирковић Коауторка и уредница приручника:Маја Зарић Из Приручника медијске и информационе писмености за јавну управу У овом тексту обрађују се:  значај медијске писмености, појам медијске писмености, друге врсте писмености и предлози за побољшање…